Eğitim Sistemimizde Müziğin “Hayati” Önemi

Müzik, insanlık tarihinde her kültür için, dil ile aynı önemde olduğu kabul ve teslim edilen bir vazgeçilmezliği ifade eder. Her kültür, müziği, değerler manzumesinin en önemli unsuru olarak adlandırır. Çünkü müzik, bir kültür için müşterek düşünme, hissetme ve paylaşmanın en önemli aracıdır.

Milli kültürümüz ve ilim geleneğimiz kapsamında ise, müziğin bir eğlence aracı değil, “hikmete dâir fen” olduğu vurgulanarak, ondan ne anlaşılması ve ne murad edilmesi gerektiğine dikkat çekilir. İlim ve eğitim, varlığın ve kâinatın hakikatlerine ulaşan yol olduğuna göre, “musiki hikmete dâir fendir” tarihi perspektifinin altını çizdiği, ‘varlığı, eşyayı ve hadiseleri anlama ve kavrama’ çabasının kılavuzu olduğuna dikkat çekilen müziğin, kendisine atfedilen derin ve geniş önem ölçüsünde eğitim sisteminde ‘yol gösterici’ kimliğiyle yer alması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkar.

Bizim kültürümüzün müziği ise, dünyadaki diğer müziklerden çok daha renkli ve derin temellere dayanır. Çünkü tarihi geçmişimiz itibarıyla çok farklı dil, din ve ırklara mensup insanların ve kültürlerin bileşkesinden oluşan bir yapısal geleneğimiz vardır. Bu gerçek, müzik kültürümüzün de alabildiğine zengin, derin ve geniş karakterini oluşturmuştur. Bu renkten, zenginlikten, derinlikten ve genişlikten eğitim sistemimizde yararlanmamak düşünülemez.

Son dönem faaliyetlerimiz;

- Ali Ufki’ nin eserlerinden oluşan konserler ve hizmetlerinden oluşan paneller düzenlendi. (Istanbul 2010)

-30 Mayis 2010 CRR Konser Salonunda Münir Nureddin eserleri konseri Düzenlendi
(Istanbul 2010)

-TMKORO ismli bir Sivil Toplum Kurulusunun olusumuna onculuk edildi.
(Istanbul 2010)

Tüm Faaliyetler
Beste Köşesi
Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın
Bir alemi hayale dalan ab uyanmasın
Aguş-u nevbaharda habidedir cihan sürsün sabah-ı haşre kadar hab uyanmasın
Dursun bu musiki semavi içinde saz leyl-i tarabda bir dahi mızrab uyanmasın aman

Ey gül sükuta varmayı emreyle bülbüle
Gülşende mest-u zevk olan ahbab uyanmasın
Değmez Kemal uyanmaya ikmal-i ömriçün aman
Varsın bu uykudan dil-i bi-tab
uyanmasın ah uyanmasın

Münir Nurettin Selçuk
Aheste Çek Kürekleri