Asım Kocabıyık

Asım Kocabıyık, Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş ülkeler düzeyine ulaşması için eğitimin önemine her zaman dikkat çekmiştir. Hem Borusan Grubu Şirketleri’nin finansmanıyla, hem de kişisel girişimleriyle, ülkemizin kültür ve eğitim hayatına katkılarda bulunmuştur.

Bugün Borusan Mannesmann Boru Şirketi içinde yer alan Mannesmann Boru Endüstrisi TAŞ’nin, Kocaeli ilinde Milli Eğitim’e katkı sağlamak ve yöre halkının eğitimine destek olmak amacıyla 1960’lı yıllardan itibaren inşa ettirdiği sekiz adet ilköğretim okulu, 1987’de Gemlik’te inşa edilen Borusan İlköğretim Okulu ile 1996 yılında Afyon’da kendi adını taşıyan Asım Kocabıyık Anaokulu, eğitime yapılan ilk armağanlardır.

Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı 1992 yılında Asım Kocabıyık, eşi ve çocukları tarafından eğitim, öğretim ve kültür konularında faaliyette bulunmak, Türk milli eğitim ve kültürüne katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin eğitim ile olabileceğine inanan Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı, kurulduğu 1992 yılından beri maddi ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermektedir.

Vakıf, 1997 yılında başlayan eğitim seferberliğine modern bir Anadolu Meslek Lisesi ve 8 yıllık bir İlköğretim Okulu ile destek verme kararı almış ve bu karardan bir yıl sonra her iki okul da eğitim hayatına kazandırılmıştır.

Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı, 1999 depreminden en çok etkilenen ilimiz Kocaeli’nde, büyük hasara uğramış Kocaeli Üniversitesi Hereke Borusan Yerleşkesi’nde iki öğrenci yurdu ile bir meslek yüksek okulu inşa etmiş ve 2001 yılında üniversiteye teslim ederek eğitime desteğini sürdürmüştür.

24 Kasım 2005 tarihinde açılışı Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in değerli eşi Semra Sezer Hanımefendi tarafından yapılan Asım ve Nurhan Kocabıyık Öğretmenevi Türkiye’nin bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen öğretmenlerimizin sosyal ihtiyaçlarının bir ölçüde karşılanması amacıyla yapılmıştır.

Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı ile İstanbul Üniversitesi arasında 03.06.2005 tarihinde imzalanan protokol gereği iki bodrum ve bir zemin kattan ibaret olan İktisat Fakültesi Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlatılan projeye uygun olarak depreme karşı güçlendirildikten sonra tamamen yenilenerek tefriş edilmiştir.

Gemlik Körfezi’nde bulunan ve Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edilmiş olan tarihi Sunğipek Fabrikası alanında 2005 Ekim ayında inşaatına başlanan "Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu" 2006 yılında tamamlanarak eğitime başlamış ve 14 Kasım 2006 tarihinde Uludağ Üniversitesi’ne teslim edilmiştir.

Vakfın 2007 ve 2008 yılı bütçesi ve faaliyetlerinin tamamı Uludağ Üniversitesi Gemlik Suğnipek Yerleşkesi’nde yapılmasına başlanan Hukuk Fakültesi Eğitim ve Dekanlık binaları inşaatına ayrılmıştır. 2012 Aralık ayının son günlerinde vefat eden Asım Kocabıyık Beyefendiye Allah'tan rahmet diliyoruz.

asim kocabiyik