Prof. Dr. Kemal Kafalı

8 Şubat 1921 Karacaköy doğumlu olan Kemal Kafalı lise öğrenimini Kabataş Lisesinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü ve İTÜ Makine Fakültesi Gemi Bölümünde Yüksek Mühendis olarak 1948 yılında tamamlamıştır.İngiltere Newcastle Üniversitesinin doktora derecesini alan Kemal Kafalı 1948’de İTÜ Makine Fakültesi asistanı, 1953’de doçent ve 1962’de aynı fakültede profesör olmuştur. 1950-1952 yılları arasında Dumbarton (İngiltere) model deney havuzunda araştırma asistanlığı ve Durham Üniversitesi King’s College’da doktora çalışması yapan kemal Kafalı 1954’de kurucusu olduğu Gemi Mühendisleri Odası’nın 10 yıl Genel Sekreterliğini yapmıştır.

Kemal Kafalı, 1957 – 1959 yılları arasında Massachusets Instutie of Technology (MIT)’de misafir araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1969-1980 yılları arasında Deniz Harp Okulunda, 1968-1974 yılları arasında ise Yıldız D.M.M.A.’da öğretim üyeliği yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1968 – 1970 yılları arasında Makine Fakültesi Dekanı; 1973-1984 yılları arasında Gemi Enstitüsü Müdürü; 1973 – 1974 yıllarında Rektör Yardımcısı; 1974 – 1977, 1980 – 1982 ve 1982 – 1987 yılları arasında da Rektör olarak görev yapmıştır.

1980-1995 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Seyir-Hidrografi İcra Kurulu Üyeliğinde bulunan Kemal Kafalı 1969-1971 yıllarında TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyesi, 1971-1977 yıllarında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Üyesi ve 1982-1987 TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görev yapmıştır.

08.02.1988 tarihinde İTÜ’den emekli olan Kemal Kafalı başta İTÜ Vakfı olmak üzere, 10 ayrı vakfın kurucu üyesi olup, 1984-1998 tarihleri arasında İTÜ Vakfının başkanlığını yapmış, 12 Mayıs 1999’da ise İTÜ Vakfı’nın Onursal Başkanlığına seçilmiştir. Kemal Kafalı emekli olduktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders vermeyi sürdürmüş ve Doğuş Üniversitesi’nin Mütevelli Heyetinde yer almıştır.

Prof. Dr. Kemal Kafalı 13 Eylül 2008 tarihinde vefat etmiştir.

kemal kafali