Ahmet Aydın Bolak

Osmanlı Meclisi Mebusanı ve TBMM'de Balıkesir (Karesi) milletvekilliği ve bir süre Millî Eğitim Bakanlığı yapmış olan ve Balıkesir'de Kuvayi Milliye hareketini başlatanlar arasında bulunan Mehmet Vehbi Bolak'ın oğludur.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Maiyyet memurluğu, kaymakam vekilliği, kaymakamlık, serbest avukatlık, Hürriyet Partisi kurucu üyeliği, 12.(XII) Dönem Balıkesir milletvekilliği yaptı. Vakıfların yeniden kurulmasını sağlayan 903 sayılı kanunu teklif etti ve yasalaşmasını sağladı.

1965'ten sonra ticârî ve sınâî alanlara girmiş ve başta petrol, turizm, gemi inşâ, perakende, nebatî yağlar ve gıda gibi konular olmak üzere çok sayıda şirkete kurucu, hissedâr ve yönetici olmuştur.

Türk Eğitim Vakfı, Türkpetrol Vakfı, Göğüs Cerrâhisi Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, TEMA Vakfı, İstanbul Trafik Vakfı, Türk Mûsıkîsi Vakfı gibi çok sayıda vakfın kurucu ve yöneticileri arasında bulunmaktadır.

"Söylediklerim ve Yazdıklarım", Sohbetler",Hayatın Öğrettikleri, Hayatın İçinden, Yüz Yılın Yetmişbeşi isimli kitapların yazarıdır.