Sadun Aksüt

26 Ekim 1932 tarihinde Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğdu. Bir yaşını biraz geçmişken, ailesi İstanbul'a geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. Burada Şefik Gürmeriç ve Kemal Gürses'ten dersler aldı. Konservatuvarı bitirmeden İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği'ne girdi. Hüseyin Sadettin Arel, Dr. Suphi Ezgi ve de Laika Karabey'den dersler aldı. Laika Karabey'den başladığı tambur öğrenimine 1950 başlarında girdiği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tamburi İzzettin Ökte'den dersler alarak devam etti. 1951 yılı sonlarında İstanbul Radyosu'nda arkadaşlarıyla birlikte saz eserleri çalmaya başladı. 1956 yılında İstanbul Radyosu Türk Musikisi Nota Kütüphanesi'ne memur olanak girdi. Solo ve topluluk programlarında tambur çaldı. Devrin büyük sanatkarlarına refakat etti. 1967'den vefatına kadar Münir Nureddin Selçuk'un solo konserlerine tamburi olarak Sadun Aksüt katıldı. 1966-l967 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne tamburi olarak girdi. 1967 yılında yeniden İstanbul Radyosu'na döndü. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na tambur öğretim görevlisi olarak atandı. 1981 yılında radyodan (TRT) emekli oldu. 16 yıl TRT Türk Sanat Musikisi Repertuvar Kurulu üyeliğinde bulundu.

ESERLERİ:

Yayınlanan kitapları arasında:

Türkiye'de ilk yayınlanan Tambur Metodu olan, Tambur Metodu (Yeni öğrenenler için); 10 adet fasıl mecmuası; 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi; Dede Efendi (Rauf Yekta Bey'in Esatiz-i Elhan adlı eski Türkçe eserinin Rüştü Eriç'le müşterek tercümesi); Güfteler; Müzisyen Osmanoğulları; Güfteler Hazinesi; Tambur Metodu (Ge1iştiri1miş - Teknik); Bahardan Hazana Esintiler (Şiirler); Alkışlarla Geçen Yıllar (Hatırat); Türk Musikisinin 100 Bestekarı; Dillerdeki Şarkılar (Güfteler); Şarkılarda İstanbul bulunmaktadır.

sadun aksut