Mehmet Dülger

18 Ekim 1940"ta İstanbul"da doğdu.

Ankara Bahçelievler İlkokulu"nu ve Galatasaray Lisesi"ni derece ile bitirdi. (1960)

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi"nde Yüksek Fizik ve Yüksek Matematik okudu. (1962)

Cenevre Üniversitesi Mimarlık Fakültesi"ni bitirdi (1968)

Bu süre zarfında aralıklarla İsviçre, Fransa, İtalya, ABD, Kanada"da şehir plancısı olarak çalıştı.

Paris Şehircilik Enstitüsü"nde yüksek ihtisas yaptı ( Temmuz 1970 )

Cenevre Üniversitesi Mimarlık Fakültesi"nde Betonarme Dersi asistanı oldu.

Cenevre Üniversitesi Tercümanlık Okulu"nda Türkçe-Fransızca-İngilizce öğretim görevlisi oldu.

Türkiye"ye döndükten sonra, Devlet Planlama Teşkilatı"nda Bölgesel Planlama, Şehirleşme, Konut, Çevre, Kültür, Eğitim planlaması dallarında uzman olarak görev yaptı (Kasım 1970 - Temmuz 1975).

1972-1973 arasında Balıkesir"de askerlik görevini tamamladı.

Bir Yüksek Planlama Kurulu toplantısındaki sunumu sırasında Başbakan Süleyman Demirel"in dikkatini çekti ve Temmuz 1975 ile 12 Eylül 1980 arasında Başbakanlık Müşaviri ve Başmüşaviri olarak Başbakanın özel danışmanlığını yaptı.

12 Eylül 1980 Darbesi"ndan sonra Yeniden Müsteşarlık Müşaviri olarak döndüğü Devlet Planlama Teşkilatı (1980-1982)"nda iktisadi, sosyal, kültürel, bölgesel ve idari kalkınma politikaları müşavirliği yaptı, Başbakan Yardımcısı Turgut Özal"la çalıştı; 24 Ocak İstikrar Politikaları hazırlıklarında yer aldı; Kasım 1981"de İzmir"de yapılan İkinci Türkiye İktisat Kongresi"nin tertip komitesinde ve 12 ciltlik raporların yayınında yer aldı.

İstanbul"a giderek Tercüman Gazetesi"nin Genel Müdürlüğünü yaptı (1982-1983)

1983"te yeniden faaliyete geçmesine izin verilen siyasi partilerden Büyük Türkiye Partisi"nin kurucusu ve Basın ve Propaganda ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bu Parti"nin Milli Güvenlik Konseyi tarafından kapatılması ile siyasi hakları bir süre askıya alındı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLİĞİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI YAPTI

1984"te Doğru Yol Partisi"nin kurucusu ve 10 yıl müddetle, kesintisiz, yine Basın ve Propaganda ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı oldu (1984-1994).

Parti"nin demokratik olmayan iç yönetim sebebiyle gerilemeye başlaması üzerine iç mücadele açtı ve taban hareketini yönlendirmeye çalıştı.

1994 - 2002 Orta Asya ve Rusya"da büyük inşaatların müteahhitliğini yapan Summa A.Ş. nezdinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Serbest Mimar olarak çalıştı.

2002 Yılından itibaren AKP Antalya Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanıdır.

Diğer Üyelikleri: Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Spor Kulübü, Ankara Galatasaraylılar Birliği, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Ankara Şubesi (TMMOB), İsviçre Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (SIA), Tarihi Evleri Koruma Derneği üyesi, Ankara Rotary Kulübü üyesi, AET ile İlişkiler Derneği üyesi ve “Forum de Grand Montana Vakfı” (İsviçre) üyesi ve Türk Musikisi Vakfı Başkanıdır.

Ödülleri: Galatasaray Camiası,Devlet Planlama Teşkilatı Hizmet şiltleri ile, çeşitli Başbakanlık takdirnameleri, United Nations Peace Medal ve 1982"de San Jose (San Fransisco) şehri Onur Hemşehrisi unvanı ve birçok yurtiçi ve yurt-dışı sivil toplum kuruluşunu hizmet ödülleri sahibidir.

Yazıları: Alanında yeni bir teori geliştiren “Architecture Minimale” isimli araştırmanın müellifi ve “Üçüncü Dünya Çıkmazda” isimli eserin çevirmenidir. Pek çoğu Devlet Planlama Teşkilatı Dokümantasyon Biriminde bulunan araştırmaları,çeşitli gazete ve dergilerde, mimarlık, kültür, kalkınma, eğitim, siyaset, çevre ve sanat konularında yayınlanmış telif ve çeviri makaleleri,uluslar arası toplantılara sunulmuş ulusal raporları, ayrıca siyasî yazıları, raporları, seçim beyannameleri, hükûmet programları, katıldığı sayısız açık oturum, panel ve seminerler için özgün konularda hazırladığı incelemeleri vardır.

Yabancı diller: Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

İlhan (Önsan) Dülger ile evli olup, Ayşe Meral Dülger isimli bir kız çocuğu babasıdır.

mehmet dulger